ENGLISH   |   עברית

Click here to see what the parents are saying about us

שירותים


סוגי התכניות

 • תיאום שירותים - מרכיב קריטי באספקת שירותים. מתאם שירותים עומד בקשר רציף עם המשפחות ומסייע להם בזיהוי צרכי היחיד או המשפחה לטווח הקצר והארוך. מתאם השירותים מסייע באיסוף מידע, מחקר רפואי, השגת מימון וכל משאב אחר הרלוונטי עבור המשפחה.
 • תכניות נופש - להיות הורה לילד בעל צרכים מיוחדים זו אחריות של 24 שעות ביממה, דבר מתיש מבחינה פיזית ונפשית. כדי לעמוד באחריות כבדה ותובענית זו, כל הורה זקוק להזדמנות למנוחה ונופש. ילדי שלוחי הרבי יקדם תכניות נופש שונות - במועדים קבועים וכן לפי ביקוש - אשר יתנו להורים הזדמנות לקחת פסק זמן ולהטעין מצברים.
   
 • תכניות תמיכה משפחתית - המטרה לתת להורים את היכולות לגדל ילד בעל צרכים מיוחדים בבית המשפחה, עד כמה שהדבר ניתן. ילדי שלוחי הרבי יארגן נופשים אזוריים שם יוכלו ההורים להשתתף בסדנאות מידע ותמיכה, לפגוש וללמוד מהורים אחרים שמתמודדים עם אתגרים דומים. ילדי שלוחי הרבי יארגן קבוצות תמיכה סדירות, וידאג להתאמה סביבתית של הבית והרכב לצרכים של בעלי מוגבלויות.
   
 • תכניות תמיכה לאחים ואחיות - לרבים מאחי ואחיות הילדים בעלי צרכים מיוחדים מתעוררים אתגרים שונים שלא תמיד שמים לב אליהם. ילדי שלוחי הרבי ייזום תכניות מיוחדות לאחים ואחיות תוך התמקדות באתגרים של כעס, רגשי אשמה ודיכאון.
   
 • מחנות קיץ - ילדי שלוחי הרבי יעבוד ביחד עם מחנות קיץ רגילים ומחנות ייעודיים לבעלי צרכים מיוחדים במטרה לארגן ולממן שילובם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים. נוסף לאפשרות המנוחה להורים, השהות במחנה קיץ נותנת לילדים אשר במקרים רבים סובלים מבדידות יחסית, הזדמנות יקרה ליצירת קשרים חברתיים. בנוסף, ילדי שלוחי הרבי יממן הזדמנויות שילוב קהילתיות, שיאפשרו להורים לשכור סייע/ת על מנת לאפשר לילדים להשתתף בקייטנות בקרב הקהילה המקומית.
   
 • קבוצות תמיכה - ילדי שלוחי הרבי יסדר רשת קשר ותמיכה בין הורים שמתמודדים עם אתגרים דומים, ויפעיל רשת תמיכה הזמינה להורים 24 שעות ביממה דרך האינטרנט.
   
 • קרן סיוע כלכלי - במקרים רבים משפחות זקוקות לגיבוש תכניות התנהגות, סיוע בבית, ייעוץ רפואי שלא מכוסה על ידי הביטוח, מכשירי תרפיה, חומר חינוכי, שכר לימוד ועוד. הקרן לסיוע יעזור בכיסוי ההוצאות הכרוכות בדברים אלה.
   
 • ייעוץ קליני - לעתים אדם בעל צרכים מיוחדים או בני משפחתו יכולים להפיק תועלת רבה מהתייעצות עם מומחים בכדי לסייע בפתרון בעיות שונות המתעוררות בחיי היומיום. ילדי שלוחי הרבי ינואר
 • יעניק המלצות ויסייע בכיסוי חלק מההוצאות הכרוכות בעזרה חיונית זה.
   
 • ייעוץ הלכתי - ילדי שלוחי הרבי ייצור קשר עם מספר פוסקי הלכה בעלי ניסיון ומומחיות בהבנת האתגרים הייחודיים לילדים בעלי צרכים מיוחדים ובני משפחותיהם. ילדי שלוחי הרבי יגייס אותם להיות זמינים למתן הדרכה בשאלות הלכתיות והשקפתיות.

Payment Processing

Yaldei Shluchei HaRebbe · 353 Kingston Ave · Suite 302 · Brooklyn NY 11213
Tel: 646-558-5800 · Fax: 718-989-8586 · Email: info@yaldei.com
A Division of Merkos L'Inyonei Chinuch - The Educational Arm of the Worldwide Chabad Lubavitch Movement

(c) 2009 Yaldei Shluchei Harebbe - Web Design & Development Braintoaster Interactive

Home About Us Services FAQ Forms Audio & Video Ask the Rabbi Community Blog Contact Us